wapen van Heemstde
 Bloemententoonstelling Flora 1925 Heemstede  

 

Flora 1925 Hoofdgebouw in kleur

 


 

  gezicht hoofdgebouw

 

 


plattegrond

De beste wandelroute over het terrein van Flora 1925
The best hiking route around the grounds of Flora 1925

 

 


 

 luchtfoto

 

Luchtfoto

Overzicht van het tentoonstellingsterrein vanuit de lucht.
Overview of the exhibition site from the air.
luchtfoto   tuinaanleg

Begin maart 1925. De sneeuw ligt nog overal dik op het tentoonstellingsterrein,
zoals hier op de kaart links met uitzicht over de Lelievijver met rechts de Vrijheids-
dreef en verderop de contouren van het restaurant en rechts het torentje van het
Gemeentehuis van Heemstede.

At the beginning of March 1925. The snow is still thick at the exhibition site,
like here on the map left overlooking the lily pond with right the liberty Lane
and far away the contours of the restaurant and on the right the turret of the
Town Hall of Heemstede.

 


tentoonstellingsgebouw

Ook het hoofdgebouw voor de verschillende tentoonstellingen
is door een sneeuwlandschap omgeven.

Also the main building for the various exhibitions
is surrounded by a snow landscape.

 


Flora 1925 Tentoonstellingsgebouw in de sneeuw

 
 

Paden worden sneeuwvrij gemaakt

De wandelpaden en borders worden zo goed en zo kwaad als het kan sneeuwvrij
gemaakt ten behoeve van de hoge gasten. Zij zijn aanwezig geweest in het
Concertgebouw van Haarlem waar zij getuige waren van de officiële opening
 van de bloemententoonstelling Flora 1925.
The hiking trails and borders are as best as it can made free of snow
for the benefit of the high guests. They are present in the Concert
Hall of Haarlem where they witnessed the official opening of the
flower exhibition Flora 1925.

  

 

 

Hoogwaardigheidsbekleders    Princes Le Linge en dhr. Krelage

Onder de hoge gasten bevonden zich o.a. Minister Ruijs de Beerenbrouck,
Prins Albert de Linge gezant van Belgie met zijn echtgenote, de Marcilly,
gezant van Frankrijk, en Ernst Krelage.
Among the distinguished guests were Minister Ruijs de Beerenbrouck,
Prince Albert Envoy of Belgium and his wife, the Linge  de Marcilly,
Envoy of
France and Ernst Krelage.

 

 

 

 

 

Leliebrug      Lelievijver       

De brug over de Lelievijver onder een wit sneeuwtapijt in 1925
en daarnaast dezelfde plek in de zomer van 2012.

The bridge over the Lily Pond under a white snow carpet in 1925
and in addition the same spot in the summer of 2012.

 
 


Het Molentje naast de hoofdingang van het tentoonstellingsterrein Flora 1925.
The Mill next to the main entrance of the exhibition site Flora 1925.
 

Molen Groenendaal 1911

Hetzelfde molentje in 1911, toen nog Korenmolen genoemd.
The same little mill in 1911, when it was still called a corn Mill.

 


 

hoofdgebouw   hoofdgebouw vanaf balkon

 Het Hoofdgebouw     hoofdgebouw flora 1925

Hoofd Gebouw     Hoofdgeb.

Het Hoofdgebouw voor de bloemententoonstellingen.
The main building for the flower exhibitions.

 

 
 

restaurant    Flora restaurant

Het restaurant.
The restaurant. 

 

flora tentoonstelling
 

 

Kon.bezoek

  Koninklijk bezoek: aankomst van Koningin Wilhelmina, Prins
Hendrik en Prinses Juliana. Op de achtergrond het molentje
van Groenendaal.  Heemstede 26 maart 1925.

(zie ook de volgende serie foto's)


Royal visit: arrival of Queen Wilhelmina, Prince Hendrik and
Princess Juliana.  In the background the mill of Groenendaal.
Heemstede 26 March 1925.

(See also the following series of pictures) 

Kon.Wilhelmina

 

 
 

 

 

aankomst

 

 
 

 


Wilhelmina en Juliana

 

 
 


Flora 1925 - Pr.Juliana aankomst           Juliana           

Wilhelmina

 

 
 

 

 

Wilhelmina

 

 
 

 

Wilhelmina en Juliana 

 
 

 

 

Flora 1925 Kon.gezin op bezoek

 

 
 

 

Juliana en begel

  

Flora 1925 - Prinses Juliana en begeleider1

  

 

Flora 1925 - Prinses Juliana  met begeleider
bezoek prinses

 

 

 

 

 

bezoek Wilhelmina

 

 

 

 

Juliana

 


  Juliana

 

 

donderdag 14.5.925   14.5

Bezoek van Prins Hendrik en Prinses Juliana op donderdag 14 mei 1925.
Visit of Prince Hendrik and Princess Juliana on Thursday 14th May 1925.

K.M.Emma

Ook Koningin-moeder Emma bezoekt Flora 1925.
Also Queen-Mother Emma visit Flora 1925.
 

 


Mons.Callier

Mgr. A.J.Callier, bischop van Haarlem.
Mgr. A.J.Callier, Bishop of Haarlem.
 

 

 

 middenterrein
 

Tweemaal het informatiekoepeltje. Hierboven zicht vanaf de
Sparrenlaan richting het restaurant op de achtergrond en
hieronder een beeld vanaf het middenterrein richting hetzelfde
koepeltje met op de achtergrond het molentje van Groenendaal.

Twice the information dome. Looking from the Sparrenlaan direction
the restaurant in the background and below a picture from the middle
ground towards the same dome with in the background the mill of
Groenendaal.


 

Middenterrein

 


 

wandeltuin

 

Park van de Flora bloemententoonstelling in Heemstede (1925)
Beplant met diverse soorten tulpen in verschillende kleuren.

Credits: Nationaal Archief/Spaarnestad Photo/Leendert Blok
 

 

Hierboven en -onder enkele voorbeelden van vroege kleurenfotografie
volgens hetspectacolor-proces. Kleurenopnamen van Flora 1925
in een door de fotograaf Leendert Blok zelf ontwikkelde
techniek die hij 'Spectacolor' noemde.

Above and under some examples of early color photography process
according to the spectacolor-process. Colorshots of Flora 1925 in  a
by the photographer Leendert Blok self-developed technique called:
'Spectacolor'. 

 

Lelievijver
Zicht over de Lelievijver op het wandelpark met informatiehuisje.
View of the Lily Pond on the hiking park with information cottage.

Credits: Nationaal Archief/Spaarnestad Photo/Leendert Blok

 

 

 

 

Hoofdgebouw
Twee afzonderlijk foto's van het hoofdgebouw om door een z.g.
stereoscoop te bekijken.
Two separate photos of the main building to view with a
so-called stereoscope.Credits: Nationaal Archief/Spaarnestad Photo/Leendert Blok

 

 

 

 

tuin

Oud Hollandse tuin. Tijdens de Flora 1925, met borders bloeiende bolgewassen/
tulpen in diverse soorten. Op de wandelpaden tuinornamenten o.a. een zonnewijzer,
tuinbeelden en -vazen.
Old Dutch garden during the 1925 Flora, with borders flowering bulbs/
tulips in various species. On the hiking trails garden ornaments include a sundial,
garden statues and vases.

Credits: Nationaal Archief/Spaarnestad Photo/Leendert Blok  
Voor meer afbeeldingen: www.spaarnestadphoto.nl


overzicht

Overzicht van het tentoonstellingsgebouw tijdens de 2e tijdelijke tentoonstelling.
Overview of the exhibition building during the 2nd temporary exhibition. 

hoofdgebouw   interieur hoofdgebouw

interieur     interieur

interieur      interieur

      tentoonstelling

manden  mand

tijdelijke tentoonstelling   eerste

 tentoonstelling

Het Interieur van het Hoofdgebouw.
The Interior of the main building.

 

 

rotstuinen

Een van de rotstuinen.
One of the rock gardens.


 

inzending tuinbouwvak

De weelderigste bloemwerken tijdens de vijfde expositie
in het hoofdgebouw.

The most sumptuous flower works during the fifth exhibition
in the main building.
 


Inzending van de vereniging voor patroons van hettuinbouwvak
te Amsterdam, inclusief het molentje van Groenendaal.

Submission of the Association for patrons of the garden
building in Amsterdam, including the mill of Groenendaal.

 

 

watersport
 

Watersport heette dit bloemwerk in de vorm van een boot.
Te zien op de vijfde expositie in het hoofdgebouw.
Water sports was called this flower arrangements in the shape
of a boat.
Seen on the fifth exhibition in the main building.


 


 

tent.hoofdgeb. 

bier ankersmit

Koper 

Pasen
 

narcissenlaan

 

  

Narcissenlaan

de Narcissenlaan.
the Narcissus Avenue.narcissen    groep narcissen

Groep Narcissen.                                                                     Groep Crocussen.
 Group Daffodils.                                                                      
 Crocussen Group.

 
   groep coniferen     op het terrein

Groep Coniferen.                                                    Op het Tentoonstellingsterrein.
Group Conifers.                                                                   On the exhibition site.


 
het terrein     vijvereiland

Op het Tentoonstellingsterrein.                                         Het Vijvereiland.
On the exhibition site.                                                      The Pond Island.


 
rotspartij   

De Rotspartij was vermoedelijk opgebouwd op de
hoogte die ligt tussen het Vijvereiland en de Lelievijver

The Rock party was supposedly built on the height
that is located between the Pond Island and the Lily Pond

 
 

boschpartij

Boschpartij.
Forest.

 

 

 

 


bospad

Bospad.
Forest Trail.

 

 

 

 

 

Belvedere

In 1802 verwierf Adrian Elias Hope het eigendom van Bosbeek en Groenendaal.
Op een heuveltop in het park liet hij omstreeks 1839 een uitkijktoren, de Belvedère
bouwen, van waaruit men een prachtig uitzicht had op de Haarlemmermeer en bij
helder weer op Amsterdam, Zandvoort en Leiden. In 1965 besloot de gemeenteraad
van Heemstede om de in verval geraakte uitkijktoren te laten slopen. De Belvedère
was in 1925 nog in goede conditie, zoals hierboven te zien is. Ze was onderdeel van
de Flora 1925 en de tuinaanleg rondom de uitkijktoren en aan de voet ervan langs
 de Lelievijver was verzorgd door C.G. van Tubergen Jr. uit Haarlem.

In 1802 Adrian Elias Hope acquired the property Bosbeek and Groenendaal.
On a hilltop in the park he build about 1839 a watchtower, the Belvedère,
from which one had a beautiful view on the Haarlemmermeer and on a clear day
on Amsterdam, Zandvoort and Leiden. In 1965, the City Council of Heemstede
took the decision to demolish the watch tower after decay. The Belvedère was in
1925 still in good condition, as above. She was part of the Flora 1925 and the
gardening around the lookout tower was provided by C.G. van Tubergen Jr.
from Haarlem, the Netherlands.

  


C.G. van Tubergen

 

 
 

 

 

Heringa 1   Heringa 2
T.M. Heringa & Wuthrich leverde de centrale verwarming
voor het hoofdgebouw van de tentoonstelling Flora 1925.

T.M. Heringa & Wuthrich supplied the central heating
for the main building of the exhibition Flora 1925.

 


 

 

warerlelievijver

Zicht over de Lelievijver in 1925. De bomen
op de achtergrond beginnen thans stuk voor

stuk om te vallen. Achteraan links liggen al er een
paar over de volle breedte in het water.(2013)

View over the lily pond in 1925.
The trees in the background now all

begin to fall. On the back left are already
 a few full-width in the water.(2013) 
 

 

 


 

 

vijvereiland


Het Vijvereiland is hier op Flora 1925 nog in volle pracht.
The Pond Island is here on Flora 1925 still in full splendor.Groenendaall vijvereiland

Hierboven het Vijvereiland in de zomer van 2012.
Teruggegeven aan de loop der natuur.

Above the Pond Island in the summer of 2012.
Returned to the course of nature.

 
 

Gemeentegidsplattegrond

De Internationale Gids met een uitvouwbare
plattegrond van de gemeente Heemstede uit 1925.

The international directory with a fold-out map of
the municipality of Heemstede from 1925.

 

 

plattegrond

Deel van de plattegrond uit de Internationale Gids
1925 van Heemstede. Duidelijk herkennen we
het Wandelbosch Groenendaal met daarin het
park waarin Flora 1925 was opgebouwd.

Part of the plan from the 1925 International
Guide of Heemstede. Clearly we recognize
the Park Groenendaal with the
park where Flora 1925 was built up.Flora 1925 Brochure Haarlem-Heemstede

Flora 1925 Plattegrond terrein

Flora 1925 Perk uit brochure
Flora 1925 Bollenvelden uit brochure

De brochure Haarlem-Heemstede 1925 achterkant met enkele afbeeldingen.
 The brochure Haarlem-Heemstede 1925  back with some images.

  


Eerste prijs Wigman 


  tentoonstelling
Annie Wigman

Inzending van mejuffrouw Anne Wigman tijdens de 2e expositie Flora 1925.
Submission of Miss Anne Wigman during the 2nd exhibition Flora 1925.
 

 

Bloemenrandje


 

Molen van Groenendaal 1929     Molentje Groenendaal 1925 

        

Ansichtkaarten rond 1925.
  Postcards from 1925.

 

  

Catalogus


De Offici�le Catalogus van Flora 1925.
The Official catalogue of Flora 1925.

  

Flora 1925 brochure 

  Vaasjes, brochure en asbak Bloemenfeest Flora 1925.
  Vases, brochure and ashtray I.B.T. Heemstede 1925.


 

Mapje met 6 kaarten Flora 1925


Mapje met 6 ansichtkaarten
A wallet with 6 postcards

 


 

Knoopsgat versiering Flora 1925     Knoopsgat versiering achterkant Flora 1925

 Knoopsgatversiering (voor- en achterkant) 
  A buttonhole decoration (front and back)    


 

Flora 1925 wandbordje
Wandbord.
Wallplate.

 


           

asbakje  sluitzegel 1925

Flora 1925 sluitzegel
Sluitzegels. 
Postal Seals.

 

 

Envelop met 5 postzegels verzonden op 27 mei 1925
Envelope with five stamps sent on May 27, 1925

 


 

 

Vliegbewijs

KLM vliegbewijs rondvlucht Flora 1925.
KLM airline ticket for a flight around Flora 1925.

  

Marsch Flora 1925   Bladmuziek Flora 1925

De I.B.T. Marsch, gecomponeerd door E.H. Rap en aangeboden aan het bestuur
van de Internationale Bloemententoonstelling Flora 1925 door Th.H.M. Bosse.
The IBT Marsch, composed by EH Rap and presented to the board
of the International Flower Exhibition Flora 1925 by Th.HM Bosse.

  

 

 

reclamefolder rest.Groenendaal

Folder of bijsluiter van Cafe Restaurant Groenendaal.
Brochure or leaflet of Cafe Restaurant Groenendaal.

 

 

Boldoot                  Droste 

  Vollenhoven                  Wambersie

Hierboven enkele leuke advertenties uit de catalogus.
Above some nice ads from the catalog.Het Leven

Leven

 

-terug-