wapen van Heemstde
 

Bloemententoonstelling Flora 1935 Heemstede  

Flora 1935 posterHolland is below the level of the sea and has flowers. The people walk on wooden shoes.

Holland ligt beneden de oppervlakte der zee en heeft bloemen.
De menschen loopen op klompen. Deze woorden waren volgens een mijner zakenvrienden
uit St Diego, Californie, alles wat hij zich herinnerde van hetgeen hij op school
over Holland geleerd had en volgens zijn besliste mening was het ook inderdaad het
enige, wat in de Amerikaansche schoolboeken over ons land te vinden was.

These words were, according to one of my business friends from St Diego, California,
all he remembered what he had learned in school about Holland and according to his opinion,
it was actually to find the only in the American school books about our country.

Platte grond Flora 1935

Plattegrond
Groundplan  
Hoofdingang

Hoofdingang tentoonstellingsgebouw Het Bloemenpaleis Flora 1935

Main entrance exhibition building the Flower Palace Flora 1935
  
De volledige tekst van de artikelen die Panorama en
Katholieke Illustratie in hun bladen van maart 1935

           over de bloemententoonstelling plaatsten vindt u hier
-klik-


  compilatie

De opbouw van de bloemententoonstelling Flora 1935 in volle gang
Building the flower exhibition Flora 1935 in full swingopbouw

They are working hard on the preparations for the International Flower
exhibition Flora Heemstede 1935 which will be one of the largest that
ever is held in our country. Left the main building Flowers Palace under
construction. Right an Italian pergola in the making with cypresses
suggestion


Flora 1935 Opbouwfase

In Heemstede, all efforts are being made to build up the Flora flower
exhibition, which will open there on 15 March. This photo shows a part
of the main site, where beautiful columns of light have already been erected.
Doorkijkje naar het restaurant en de wereldbol
Glimpse into the restaurant and the globe 

opbouw middenterrein 
  restaurant  tentoonstellingsgebouw


De drie fotos hierboven geven een duidelijk beeld hoe
het zo genoemde Tulpenhof er uit zal zien: strakke vierkante
bloemperken omgeven door vele lichtzuilen voor de avondverlichting
Verzorgd door Philips Gloeilampen Fabrieken NV
The three photos above give a clear picture how the so-called
Tulpenhof will look: tight square flower beds surrounded
by many light pillars for the evening lighting
Provided by Philips Light Factories NV

Flora 1935 - Fontein in vijver

 
     voorplein   

In de vijver voor het bloemenpaleis is een fontein zichtbaar
die 's-avonds in het volle licht van de schijnwerpers staat
In the pond in front of the flower Palace is a fountain visible
In the evening it stands in the full light of the spotlights

   


 
tulpenh
 

Het Tulpenhof met op de achtergrond het Hoofdgebouw
The Tulpenhof with the Main Building in the background
Tulpenhof 1935


Flora 1935 Tulpenhof


 
 
 
  


 Flora 1935 Bollenveldjes en wereldbol  wereldbol


De wereldbol op zijn hoge sokkel stond
vlakbij de hoofdingang van de tentoonstelling
Op de voorgrond is de Vrijheidsdreef met
links de bomenrij langs de Ritzema Boskade
The globe on its high pedestal stood near
the main entrance of the exhibition. In the

foreground is the Vrijheidslaan with left
the line of trees along the Ritzema Boskade
Verkeershuis

Ongeveer in het midden van de Vrijheidsdreef was
het Verkeershuis geplaatst door de A.N.V.V.
(Algemeene Nederlansche Vereeniging voor
Vreemdelingenverkeer) Hoofdbureau Den Haag,
met vestigingen in Haarlem en Heemstede.
Approximately in the middle of the Vrijheidsdreef
was the 'Traffic Home'posted by the A.N.V.V.
Head Office the Hague, with offices in Haarlem
and Heemstede.
wereldbol
     verlichtingszuilglasinloodraam

Glas-in-lood ramen vervaardigd voor Flora 1935 in atelier
'Schrier & De Ru' 
Lees verder op de website librariana
Stained glass Windows manufactured for Flora in
1935 by ' Schrier & De Ru ' atelier in Haarlem.
  

 
drie gezichten


"Menschen en bloemen" een glas-in-lood-raam in de tentoonstellingshal.
"People and Flowers" a stained glass window in the exhibition hall.


 
glas-in-lood-ramen


 
villa

 
huizen


 
Hierboven dezelfde twee huizen aan de Van Merlenlaan Anno 2012
Above the same two houses on the Van Merlenlaan in 2012verlichtingszuilen   
  paleisbrug
 
75 lichtzuilen verspreidden in de avond een lichte gloed over de Bloemhof
75 light pillars scattered in the evening a slight glow on the Bloemhof
 flyer


In de gebouwen werd voor de bekleding binnen 15.000 mtr2 Celotex gebruikt
For the inside lining of the buildings was used almost 15.000 mtr2 Celotex

 

 
folder Herwig folder Herwig    


 
 
 fontein      restaurant


Twee grafische afbeeldingen: de fontein in de Bloemhof
bij avond en gezicht op de vijver en het restaurant.
Two graphics: the fountain in the Bloemhof at
evening and a view of the pond and the restaurant.          
                     
avond  
    
fontein

 

wereldbol avond                      

Ook 's-avonds waren de Bloemhof, restaurant
en expositiehal voor het publiek geopend.
Also in the evening were the Bloemhof, restaurant
and the exhibition hall opened to the public.

Verlichtingsornamenten aan de Vrijheidsdreef met
links een telefooncel, winkels en het Volendams
restaurant. Aan het einde het 'Verkeershuis'

Lighting ornaments to the Vrijheidslaan with
on the left a telephone kiosk, shops and the
Volendams restaurant.

At the end the 'Road home'


Flora 1935 avondverlichting

  

 


 

regenvond
 
  Een regenachtige avond zorgt voor weinig bezoekers.
A rainy night provides little visitors.
 
 
atlas    hoofdgebouw

Verlichte wereldbol en lichtzuilen bij de hoofdingang 's-avonds.
 Illuminated globe and light pillars at the main entrance at night.


 
 Kroniek  


avond wereldbol
Flora 1935 Verlichte Tulpenhof


volendammer restaurant

 

bussen
 valkenburgerlaan  Flora 1935 bus en tram NZH 


2 extra bussen en ook tramvervoer
van en naar Haarlem NS-station.
2 extra buses and also tram transportation
to and from Haarlem railway station.


Vanwege haar uitbreiding met enkele busdiensten,
zoals die naar Bloemendaal en Overveen, alsmede
de te verwachten drukte bij het vervoer van bezoekers
van de internationale bloemententoonstelling
Flora 1935 in Heemstede werden door de
NZHVM twee extra bussen aangeschaft.
Because of its expansion with some bus services,
such as those to Bloemendaal and Overveen, as well
as the expected crowds when transporting visitors to
the international flower exhibition Flora 1935
in Heemstede, the NZHVM two additional buses
were purchased.


 Flora bord

De trams van de NZHVM brachten bezoekers vanuit
Haarlem naar Flora 1935   v.v.  Op bovenstaande
foto ziet u een z.g. 'Boedapester' met twee bijwagens die
zojuist vanuit Leiden is aangekomen en wacht op de
halteplaats Valkenburgerlaan om passagiers op te nemen.
The trams of the NZHVM brought visitors from
Haarlem to Flora 1935 v.v. In the picture above,
you will see a so called ' Budapester ' with two trailers that
have just from Leiden has arrived and is waiting for
passengers to the staging point at Valkenburgerlaan.
 

 

  

 


Parkeerkaart 1

Parkeerkaart 2

Ook kwamen veel bezoekers met de auto of op de motor en konden
hun vervoermiddel parkeren op een parkeerterrein dat grensde aan
het tentoonstellingsterrein. Na hun bezoek konden zijn een rondrit
maken door de bollenstreek met de handige plattegrond op de achter-
zijde van de parkeerkaart.
Also many visitors came with the car or on the motorbike
and could park their vehicles on a parking that bordered
the exhibition site. After their visit they could have a tour
through the bulb region using the handy map on the back
side of the parking ticket
.

 

 

 

 
Brochure VVV Haarlem

Brochure Haarlem VVV 1935.


 

 comp.   
 

 
KLM-folder Flora 1935

Menukaart van Restaurant "Flora"
Menu of Restaurant "Flora"

 

  
op reis       poster
flora 1935 envelop

Flora 1935 - luchtfoto Heemstede-Zuid

Air photo of the exhibition site Flora 1935.

 

 


wandeling
 

 
 Bezoekers aan Flora 1935.
Visitors to Flora 1935.

Flora 1935 aankomst Koningin Wilhelmina   Flora 1935 2.4 Kon.Wilhelmina


Kon.Wilhelmina met prinses op Flora 1935.


Kon. Bezoek 2.4.1935

 
Kon.Wilhelmina en Pr.Juliana 
Flora 1935 Kon.Wilhelmina en Pr.Juliana  

Koningin Wilhelmina en prinses Juliana (links) op 2 april 1935.
Queen Wilhelmina and Princess Juliana (left) on 2 april 1935.kon.Wilhelmina   Flora 1935 Wilhelmina  en Juliana

Koningin Wilhelmina met voorzitter de heer van Waveren 
tijdens de rondwandeling over het buitenterrein.
Queen Wilhelmina with President Mr van Waveren
during the guided stroll on the outdoor area.

 


 
vertrek     molenbrug

en hierboven een foto van het vertrek van koningin
en prinses in een deels open Studebaker 1934,
rijdend over de Molenbrug en hartelijk
oegewuifd door de vele belangstellenden.
and above a photo of the departure of Queen
nd Princess in a partly open Studebaker 1934,
driving over the Molenbrug and waved goodby
by the many interested parties.


 


  Heemstede    bisschop
 Dagelijks waren er veel bezoekers zoals hier op 21 april     Bisschop van Haarlem Mgr.J.D.J.Aengenent  
                                                                   die later in dat jaar overleed.
Daily there were many visitors such as here on april 21   Bishop of Haarlem Mgr.J. D. J. Aengenent

                                                              who died later that year.

                               
                                                                      

 


  bezoekers usa    bezoekers vs

Op de foto links is duidelijk de massa bezoekers te zien, die in de rij
stonden om   de tentoonstelling in het Bloemenpaleis te bezoeken.
On the picture to the left is clear to see the mass visitors, who stood
in line to visit the exhibition in the Palace of Flowers.

 
 


 
            bloemencorsage   keizer Willen II


Ex-Keizer Willem II    Flora April
 

Bezoek Keizer
 
Ex-keizer Wilhelm van Duitsland bracht
ook een uitgebreid bezoek aan de Flora 1935.
Ex-Emperor Wilhelm of Germany also brought
an extended visit to the Flora 1935. 

Karnebeek   Steenberghe 
       

       

Flora 1935 uit het fotoalbum van Christine
i.m. 
bloembak  grotebloembak
 

Een jong stel heeft zich laten fotograferen met hun eigen fototoestel.
Ze staan naast een van de grote plantenbakken die op het z.g.Tulpenhof stonden.
Verderop links is duidelijk het Flora Secretariaatsgebouw te zien, met daar
weer achter de contouren van twee villa's, waarvan er een  heel toepasselijk
"Villa Flora" heet. En tot slot torent daar bovenuit de OLV Hemelvaart Kerk.
A young couple has been photographed with their own camera.
They are next to one of the large planters that were on the so-called
Tulpenhof.

 

fam.v.Veen
Foto uit de collectie van Kees van Veen.

Vijf jonge mensen w.o. Cor en zijn zus Annie van Veen,
Leo Hofstede en nog twee vrienden hebben zich laten
vereeuwigen op het grasgazon voor de Muziekkoepel
op het Weideterrein.

Five young people including Cor and Annie van Veen,
Leo Hofstede and two other friends have immortalized
themselves on the grass lawn in front of the bandstand
on the Meadow site.

Flora 1935 muziekkoepel
De muziekkoepel
The bandstand 

 Andere bekende bezoekers waren:
Other famous visitors were: 


1935 Sonja Henie    Sonja Henie 1935    Sonja Henie


Sonja Henie, gelauwerde kunstrijdster op de schaats in de jaren 30
  Sonja Henie, award-winning figure skater in the 1930s.
 


 

 Ester Toivonen    Ester Toivonen


en Ester Toivonen, Miss Europa 1934
and Ester Toivonen, Miss Europe 1934

 
LaArgentina


Danseres Antonia Mercey Luque La Argentina (1890-1936),
wordt hier begroet door het welkomst commite Flora 1935....
Dancer Antonia Mercey Luque   La Argentina  (1890-1936),
is greeted by the welcome Committee Flora 1935......


La Argentina AVRO

.....en door AVRO - Radio.
.....and by AVRO - Radio.


 
sneeuwklokjes

     

Een overzicht van de bloemententoonstelling Flora 1935:
An overview of the flower exhibition Flora 1935:


Flora fontein  Tulpenshow
De fontein in de grote vijver voor het bloemenpaleis
en de tulpen in het bloemenpaleis.
The fountain in the large pond before the flower Palace  
and the Tulips show at the flower Palace.

 


tulpenshow  bloemenshow

Nogmaals de tulpenshow in het bloemenpaleis. Deze inzending
kwam van de firma G. Sandbergen  uit Sassenheim.

Once again the tulips show at the flower Palace This entry
came from the company G.Sandbergen from Sassenheim.

  plantengalerie    plantengalerie 

tentoonstellingsgebouwFlora 1935 - binnententoonstelling

 


plantengalerij
          bloemententoonstelling 
narcissen 

Flora 1935 - 2 zww fotos bloemstukken
Bloemarrangementen op Flora 1935.
Floral arrangements at Flora 1935.

 
  tulp        Darwin    Darwintulp


Drieling tulp                          Sierlijke tulp                         Darwin tulp
Triplets Tulip                          Graceful  Tulip                       Darwin Tulip
   

tulpenflora           Amarylis  

 Tulpen en Amarylissen
Tulips and Amarylissen


 
Cactussen 


Cactussen 

 

Flora 1935 cactussen

Ook cactussen in vele soorten en maten waren tentoongesteld.
Also cacti were exhibited in many shapes and sizes.  

bosgezicht     narcissen in het bos      bloemenborders

                                        Prachtige veldjes narcissen en tulpen in het wandelbos en siertuin.             foto's van Bernard F. Eilers 
Beautiful fields of daffodils and tulips in the forest and ornamental garden .
       
           
           Pergola


Een houten pergola met bloeiende klimop
en tuintjes van gestapelde steentjes.
A wooden pergola with flowering Ivy
and gardens of stacked stones.


De binnententoonstelling met o.a. grote bloemenkransen.
The indoor exhibition including large floral wreaths.

     
publiek 


Het weideterrein met wandelende bezoekers.
The Meadow grounds with walking visitors.
 
 
Florarestaurant


Hierboven een foto van Restaurant "Flora"
Above is a picture of Restaurant "Flora"
  restaurantand above the terrace of Restaurant "Flora" full of visitors.


terras restaurant        

overzicht weideterrein   rode tulpen   weideterrein                      

Een overzicht van het wandelpark met overal kleurrijke bloembedden.  
   
  An overview of the hiking park with colorful flower beds.
 
 
 
      
foto's van Bernard F. Eilers

wandelpad


Een wandelpad tussen borders vol narcissen.
walking path between borders full of daffodils.
 weideterrein


Het weideterrein met bloemborders. Rechts de
muziekkoepel en links de Larense boerderij.
The Meadow grounds with flower borders.
The bandstand right and left the Laren Farm.
Tulpenhof   galerij en bios

  overzicht

slotbrug 

Flora 1935 - WeideterreinFlora 1935 - overzicht vijver en weideterrein

 
weideEen overzicht over de Lelievijver op het Weideterrein.
An overview of the lily pond on the Meadow site.

   
Zes bedrijven voor aanleg en onderhoud van tuinen hebben ieder een tuin
van gelijke grootte ontworpen en aangelegd en dingen mee naar een van de
prijzen die in de Voorjaarstuinen-wedkamp te behalen zijn.
Six companies for construction and maintenance of gardens have each designed
and built  a garden  of equal size and compete for one of the prizes
in the Spring Gardens-back challenge each other to be gained.
 

 
 binnentuin tuinhuisje


Bovenstaande twee foto's zijn van de voorjaarstuin,
aangelegd door de firma A. Koper uit Bennebroek.
Abovetwo pictures are from the spring garden,
laid out by the firm A. Koper from Bennebroek.

  

tuin Copijn

en deze tuin met grasgazon, bloemborders,
vijver en een zithoekje met witte houten
stoelen en tafeltje, aangelegd door firma
H. Copijn & Zn. Groenekan nabij Utrecht.
and this garden with grass lawn, flower borders,
pond and a sitting corner with white
wooden chairs and table, laid out by
firm H. Copijn & Zn. Groenekan near Utrecht.
  Boerderij van Herwig   Borders


Flora 1935 tuintje met houten bankjestenenbloembakken

Bakstenen muurtjes, tulpen en andere planten.
Brick walls, tulips and other plants.


Flora 1935 bloeiende hyacintenvelden

 

 

 

 Flora 1935 veldje hyacinten

Hyacinten in verschillende kleuren.
Hyacinths in different colors.
 

 

 

 

  zonnenwijzer
Zonnewijzer, flagstones, bakstenen muurtjes en bloemborders.
Sundial, flagstones, brick walls and flower borders.


Flora 1935 bloemen en muurtje bosrand b
Kleinbeeld foto van Tuinaanleg Van Dort, Heemstede (april 1935)
35 mm photo of Garden Constructions Van Dort, Heemstede (april 1935)

 

  
Flora 1935 - brug over beekje

Brug over een beekje, omringd door bloeiende rododendrons.
Bridge over a brook bordered by flowering rhododendrons.


 

 

 
VanEmpelen
van Empelen, decennia lang een begrip op
het gebied van tuinaanleg in Heemstede.
van Empelen, a household name for decades
on the field of gardening in Heemstede.
  

bollenveldjes voor atlas
         gekleurd overzicht

De wereldbol tussen de bollenveldjes     Het wandelpark vol bloembedden 
   The globe between the bulb fields     The hiking park full of flower beds  
                                           
Voor meer kleurenfotos van Bernard F. Eilers
www.beeldbank.amsterdam.nl
                                                                   


 

wereldbol op sokkel      Flora 1935 wereldbol
 
De wereldbol op een hoge zuil was het kenmerk van Flora 1935.
 
The globe on a high column was the characteristic of Flora 1935.     weekendhuis          vakantiebungalow

 Rotstuin van Koper       Flora 1935 - Rotstuin


Flora 1935 - rotstuinBouwplan boshuis

Weekend-huis in het bos-en rotsgebied.
Weekend House
in the forest and rock area.


Belverde 

Belvedere.
 
  Flora 1935 Groot bloemwerk        Narcissenborder binnen 
      Bloemenveld Flora 1935

 

Bloemenflora       Scannen 10
Bloemenpracht.
Floral Displays.

 
    
 Brug     Chin.brug 

De Leliebrug over de Lelievijver.
The Lily Bridge over the Lily Pond.
 
  


 
Chinese brug     bruggetje

Zicht over de lelievijver, de Leliebrug en op de achtergrond
het terrein waar de Flora 1925, 1935 en 1953 waren
opgebouwd. (Foto's jaren '70)
View over the Lily Pond, the Lily Bridge and in the background
the area where the Flora 1925, 1935 and 1953
were built up. (Pictures 70 's)


      rotstuin      lelievijverbrugEen deel van de rotstuinen, op de achtergrond de Larense boerderij  
en een fraai hoekje op het uitgestrekte tentoonstellingsterrein.
A part of the rock gardens, in the background the Laren Farm
and a nice corner on the expansive exhibition site.

  Herwig                     Herwig

De Larense boerderij: Stand van A.J. Herwig, Bussum.  Het interieur van de boerderij.
The laren farm: State of A.J. Herwig, Bussum.              The Interior of the farm.
  
 
    muziekkoepel


Aardig doorkijkje in de richting van de muziekkoepel.
Nice look in the direction of the bandstand. 
      muziektent

Nog een doorkijkje vanuit de muziekkoepel
op het Hof en het tentoonstellingsgebouw.
Another look from the bandstand
at the Park and the exhibition building.

 
      wandelbosch

Het wandelbosch met krokussen,
een vogelhuis en de Leliebrug.
The hiking forest with crocuses,
a birdcage and the Lily Bridge.

            bruggetje     brug bij rotstuinBruggetje nabij de rotstuinen.
Bridge near the rock gardens.

 
    

  stenenbloemenbak                         Border
Bakstenen bloembakken                                               Bloemborder  
           
 Brick planters                                                Flower border  
                   
  tulpen weideterrein   bloeiendetulpen

 tulpenvelden  Tulpenhof

  directiekantoor       weideterrein
 

Het Weideterrein en kantoorgebouw met late tulpen.
The Meadow terrain and office building with late tulips .
 
   wandelbosch       tuinmuurtje
Het wandelbosch vol gele narcissen                     Tuin met bakstenen bloembakken
The hiking forest full of yellow narcissus                       Garden with brick planters  
  Oorspronkelijk bloemenstal op de Flora 1935, thans tuinhuisje
Originally a flower stable on the Flora 1935, now a garden shed.Flora 1935 molentje  

Hyacintenvelden 1935   Flora 1935 bl.hyacintenvelden

bloembollenvelden     Flora 1935 - bloembollenvelden

    

Bloeiende bloembollenvelden (Hyacinten)
Kleurrijke fantasiekaarten op Flora 1935 te koop.
Blossoming flower fields (Hyacinths)
 Colorful fantasy cards on Flora 1935 for sale.
 Pruspectus       prospectus


Prospectus t.b.v. deelnemers aan de 5 verschillende
10-daagse tentoonstellingen in het hoofdgebouw.
Prospectus for participants in the 5 different
10-day exhibitions in the main building. Souvenirs:
         

    Catalogus Catalogus  


puzzeldoosje       Puzzel
 

Floravlag


 

 

Flora 1935 raamhanger

 

 


 

2 vaasjes Flora 1935


 

 

Flora 1935 vaas 20 cm

 

 


 
vaas Groene VaasWandbordjes Flora 1935

 
  flora 1935 - vaasje

 

 

 

 floravaasjeFlora wandborden met molenFlora 1935 grote wandtegel
De officiele catalogus, het boekje Flora's lentefeest
in Kennemerland, ansichtkaarten, tinnen lepelvaasjes,
puzzels, vlaggetje, aardewerk vaas en vaasjes, schoteltjes,
wandbordjes, lepeltjes en speldjes konden als aandenken
aan Flora 1935 in de verschillende winkeltjes worden gekocht.
The official catalog, the booklet flora's Spring Festival
in Kennemerland, postcards, pewter spoon vases,
puzzles, little vlag, earthenware vase and vases, saucers,
wallplates, spoons and pins could as a souvenir of Flora 1935
in the exhibition store be purchased.


penning
zilverenpenning
Een grote verzilverde-bronzen penning van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken Amsterdam.
A large silvered-bronze medallion
of the Amsterdam Chamber of Commerce.

 
Flora 1935 tegeltje tulpen   

 Flora 1935 Narcissentegeltje       Flora 1935 cloisonne tegelCloisonne wandtegeltjes (14x14 cm)
van de Porceleyne Fles, Delft.
Cloisonne wall tiles (14 x 14 cm) from Delft.


lepelvaasje tinnenvaasjelepelvaasje
    


speld lepeltjes
Flora 1935 lepeltje 
-terug-