style="background-color: #000000; font-family: 'Comic Sans MS'; font-size: medium;

color: #C0C0C0; margin-top: 20px;"


Wapen van Heemstede
Bloemententoonstelling Flora 1953 Heemstede
 

compiltatie flora 1953
flora poster
Poster Flora 1953


Flora 1953 Ten Geleide burg. v.Rappard

Ten geleide: Burgemeester A.G.A. Ridder van Rappard  


 

Flora 1953 a warm wecome 

Flora 1953 Raadhuis


Raadhuis Heemstede Flora 1953

Het Raadhuis te Heemstede 1953.
Townhall Heemstede 1953.

  

Flora 1953 25h  Sprookjesfeest
 25 hectare Flora 1953
 bloemenkoningin
Florabord Heemstede 1952

Collectie Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, fotograaf: Fer van Buuren

Met dit bord aan de Herenweg in Heemstede werd in 1952
de Bloemententoonstelling Flora 1953 aangekondigd.
In 1952 the Flower Exhibition Flora 1953 was
already announced at the Herenweg in Heemstede.
wandelkaart

De grote wandelkaart Flora 1953 - Heemstede.
The great hiking map Flora 1953 - Heemstede.   compilatie folder
Ook in de VS werd uitvoerig reclame gemaakt
voor de Flora 1953, o.a. met onderstaande flyers.
 

A Spring Festival in Hollands Garden. The Flora offers you:
an old Estate (anno 1600), A Flower Palace,
 A Hall of Honour Europe's largest laid out Rockgarden,
Greenhouses, Flower auction in the style of Aalsmeer,
 Pavilion " Horticulture under Government Care"
Exhibition Pavilions, Aquatic Gardens, The House of To-day,
The House of the Future, Fairylike Illuminations, Flora Carillon,
Inviting Gallery of Shops, Cafe-Restaurants with space,
comfort and entertainment.


 

 folder Engels

folder frans

Heemstede-Haarlemfolder flora    folderflora
flyer Lindbergh Reisburo


Brochures waren er in vele vormen en verschillende talen.
Brochures were in many forms and different languages.


folder Gulf1 Gulf folder 


Verkeersregeling gedurende de Flora 1953.
Traffic control during the Flora 1953.


verkeersregeling Gulf

Het bekende oliemerk Gulf voor auto's en motoren,
had speciaal voor dit evenement een kaart ontwikkeld,
waarop automobilisten en motorrijders konden zien, hoe
zij zonder al te veel oponthoud op een van de parkeerplaatsen
van de Flora konden geraken. Ook had de gemeentelijke  
politie in samenspraak met de organisatoren op enkele wegen
eenrichtingsverkeer ingesteld.

The Gulf Oil Brand, known for cars and engines,
developed specially for this event a map on which
motorists and motorcyclists could see, how they
without too many delays, could find one of the
parking spaces of the Flora. Also the municipal police,
in consultation with the organizers had set on some roads
one-way traffic.


 
 

Flora 1953 Gulf speldje 1 Flora 1953 Gulf speldje 2
Naast de kaart met verkeersregeling bracht Gulf
ook nog een mooi zilveren speldje uit.
 
Besides the card Gulf also brought a nice silver badge to Flora 1953.
  

Flora 1953 - Binnenweg Heemstede

In het centrum van Heemstede was de winkelstraat
de Binnenweg feestelijk versierd.
In the center of Heemstede was the shopping street
De Binnenweg festively decorated.  NZH vervoers- en entreebewijs  

Veel bezoekers uit de regio of reizigers die
per trein in Haarlem arriveerden, maakten
gebruik van de mogelijkheid om vanuit hun
woonplaats of vanaf het station Haarlem met
een gecombineerde nzh reis- en entreekaart de
bloemententoonstelling Flora 1953 te bezoeken.

Many visitors from the region or travelers
who arrived by train in Haarlem, took

advantage of the ability from their place of
residence or from the Haarlem station
with a combined nzh travel and ticket to
visit the Flora flower exhibition 1953.

  
molen    Flora 1953 brug nabij entree

Flora 1953 Molentje


 
Het Molentje van Groenendaal in 1953. Achter deze molen,
op de weilanden langs de Vrijheidsdreef was de Internationale
Bloemententoonstelling Flora 1953, de laatste in een serie
van drie, opgebouwd.

The Mill of Groenendaal in 1953. Behind the mill,
on the meadows alongside the Vrijheidslaan,
Flora International Flower exhibition 1953
was build up as the last in a series of three.

 
 


  
eerste spade
 Kerstmis 1952

It all started in 1951 - Het begon allemaal in 1951:
Burgemeester A.G.A. ridder van Rappard zette de
eerste spade in oktober 1951 in de grond.Kerstmis 1952
begon het tentoonstellingsterrein met op de achtergrond
de verschillende gebouwen al aardig vorm te krijgen.

Mayor A.G.A. Ridder van Rappard put the first
spade in October 1951 in the ground.Christmas 1952

started the exhibition site with the different buildings
in the background already getting to take shape.


                            

Onderhoud bloemperken
Flowerbed maintenance
                                                                                 -foto Cees de Boer / beeldbank NH arhief-

   bloemenpaleis
De hoofdingang van het bloemenpaleis.
The main entrance of the flower Palace.
 

    hoofdingang


   

Flora 1953 bezoek van kon.Juiana rechtsburg.v.Rappard Koningin Juliana in het Hoofdgebouw

Koningin Juliana bij de opening van de tentoonstelling op 13.3.1953  
met aan haar linkerzijde burgemeester mr A.G.A.Ridder van Rappard.

  Queen Juliana at the opening of the exhibition on 13.3.1953. 
To her left side Mayor Ridder van Rappard.

 kon.Juliana 2
 hoog bezoek  jonge fotografe   Broeder

Het hoofd van de NATO strijdkrachten in Europa,
generaal Ridgway met zijn fotograferende echtgenote
"Penny" Long.De afbeelding van de jonge fotografe
prijkte op de voorpagina van de Katholieke Illustratie van
15 mei 1953.Twee paters met hun boxje. Laatstgenoemden
ontpopten zich als volleerde fotografen te midden van de
wondere pracht van tulpen, hyacinten en andere
voorjaarsbloemen.
The head of the Allied forces in Europe,
General W. Ridgway with his camera-wielding wife
"Penny" Long. The image of the young photographer
was displayed on the front page of the Catholic
illustration of May 15, 1953. Two fathers with their box.
Latter proved as accomplished photographers in the midst

of the wonderful beauty of tulips, hyacinths and other
spring flowers. 

  


Flora 1953 filmers


Flora 1953 - meer filmers
Flora 1953 - nog meer fotografen

Gen.Ridgway en vrouw Penny Long     General M.Ridgway and his wife

Generaal Matthew Ridgway en zijn vrouw "Penny" Long.
In mei 1952 verving Ridgway generaal Dwight D. Eisenhower
als de Geallieerd opperbevelhebber Europa (SACEUR) voor de
net opgerichte Noord Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).

General Matthew Ridgway and his wife "Penny" Long.
In May 1952, Ridgway replaced General Dwight D. Eisenhower
as the Supreme Allied Commander, Europe (SACEUR) for
the fledgling North Atlantic Treaty Organization (NATO).           
Op de foto links wordt Janny Grolleman als 500.000ste bezoekster van Flora 1953
door voorzitter Jhr.Dr.O.F.A.H. van Nispen tot Pannerden ontvangen met een bos
prachtige tulpen en een doos bonbons.                                                                      
Foto rechts toont twee bezoekers in de rotstuin en de vijver met het bronzen     
                        beeldje van een jonge man dat gemaakt is door beeldhouwster Marian Gobius 1910-1994.              
   is welcomed by chairman Jhr Dr. OFAH van Nispen to Pannerden with a bunch of     
beautiful tulips and a box of chocolates.                                                                  
     Photo on the right shows two visitors in the rock garden and pond with the bronze   
statuette of a young man, made by sculptress Marian Gobius 1910-1994
.               

                                                           Credits: Nationaal Archief Spaarnestad Foto's NFP-Fa. Stevens & Magielsen.
                                                                 Voor meer afbeeldingen: www.verkoop@spaarnestadphoto.nl 
                     Vader en moeder Poldermans bezochten met hun zoons Flora 1953.
Onderstaande foto's werden er gemaakt en zijn sindsdien binnen de
familie al jarenlang een mooie herinnering aan dit bezoek.
Father and mother Poldermans visited with their sons Flora 1953.
The photos below were created and are since then in the
family for years, a nice reminder to this visit.

         


      

Moeder Poldermans en haar zoons hier gefotografeerd op het wandelpad
langs de borders met tulpen aan de Lelievijver. Op de achtergrond zien we
nogmaals de carillontoren en rechts de Vrijheidsdreef.
Mother Poldermans and her sons here photographed on the footpath
along the borders with tulips to the lily pond. In the background we see
once again the carillon tower and right the Vrijheidsdreef..      

Tot slot nog twee mooie foto's van de jongens en hun moeder temidden
van de tulpenborders die waren aangelegd aan de voet van -
en op de helling van het pad dat naar de Belvedere liep.
Finally, two great pictures of the boys and their mother
amid the tulips borders that were laid out at the foot of and
on the slope of the path that ran to the Belvedere.


 

 

ecelentie Malik India  oma Krouwels 102 jaar

Excellentie H.S.Malik ambassadeur van India en Oma Krouwels uit Haarlem 100jr.
Excellence H.S.Malik ambassador of India and Grandma Krouwels 100 jr from Haarlem. 
dame leest cathalogus

Een dame leest op het terras de cathalogus onder het genot van een kopje koffie.
A lady reads the cathalogus on the terrace while enjoying a cup of coffee.         persfotograaf
 Hostess Flora 1953

Alle foto's zijn van Historic Images, Memphis USA
All pictures are from Historic Images, Memphis USA


 

 

 

 

 

 


De meisjes van Hasselt Flora 1953

Marijke en Anita van Hasselt als bloemenmeisjes in
jurkjes die door hun moeder zijn gemaakt van zijden
Flora 1953 sjaals, overgebleven uit de voorraad van de
winkel van de firma B.W. Reinders op de tentoonstelling.
Marijke and Anita van Hasselt as flower girls in
dresses made by their mother and made of silk
Flora
1953 stoles left over from stock of the
shop of firm B.W.Reinders at the exhibition.
 

Flora 1953 sjawls verkoop
kaasdragers

 Molenbrug  Entree


Hoofdingang bij de Molenbrug en daaronder
een foto van dezelfde plek anno 2012.
Main entrance at the mill bridge and underneath
a picture of the same place in 2012.
 
 Molenbrug nu


Visitors from the u.s.
Bezoekers uit de v.s. op 3 april 1953.
Visitors from the u.s. on April 3.1953.

   ingang bloemenpaleis  Carillontoren

 

Als wij ons niet vergissen, zijn er legio Amerikanen die menen,
dat wij allen bollenkwekers zijn in Volendams kostuum.
Dit beeld van ons vaderland is wel vals en vertekend, maar
niettemin is het een feit, dat Nederland in het buitenland
vooral bekend is als het land van de bollenvelden.

For the stranger the tulip is becoming the symbol of Netherlands.
If we do not make mistakes, there are many Americans who believe,
that we are all bulbs growers in puddle of costume.This image of our
homeland isdistorted, but nevertheless it is a fact, that
Netherlands abroad bestknown as the land of the bulb fields.

(lees het hele verslag, klik-hier- )


winkeltjes  Entree bloemenpaleis
   
 Het Bloemenhof voor de hoofdingang
naar het bloemenpaleis met winkeltjes.

The Bloemenhof in front of the main
entrance to the Palace with flowers shops.

 


Hoofdingang Bloemenpaleis  
                                                          

Bloemenpaleis in kleur  Carillontoren in kleur

 

 


Rotstuin Flora 1953

 

 


                                            Fkora 1953 tulpenborders en waterpomp                                          

 

 


Carillontoren zw/w  bezoekers bij carillontoren


Wandelpad richting de klokkentoren met het
carillon gesponsord door de Holland-Amerika Lijn.
Walking trail towards the clock tower with
carillon sponsored by the Holland America line. 
luchtfoto

De huidige Flora is de vierde in de reeks.
In 1910, 1925 en 1935 hebben soortgelijke exposities
plaats gehad. Flora 1953 is echter veel uitgebreider
dan haar voorgangers en wellicht de grootste
bloemententoonstelling, die ooit is georganiseerd.

The current Flora is the fourth in the series.
1910, 1925 and 1935 have similar exhibitions.

However, much more detailed than its predecessors is
Flora 1953 and may be the biggest flower exhibition,
that has ever been organized.
    

winkeltjes      bezokers voor de Entree


Winkelgalerij Flora 1953  Flora 1953 winkelgalerij

Vijver voor winkelgalerij en entree naar het bloemenpaleis
en bezoekers in de rij voor de ingang van het hoofdgebouw.

Pond for shopping arcade and entrance to the flower Palace
and visitors in the row in front of the entrance of the main
building.

bloemenveiling1   bloemenveiling2


Flora 1953 - bloemenveiling  Flora 1953 bloemenveiling

Ook was er een echte bloemenveiling waar
bezoekers op een mooie bos bloemen konden bieden.
There was also a real flower auction where visitors
could offer on a beautiful bunch of flowers.

kijkje in de kassen   narcissen   hyacinten     

tulpen  hyacinten 

crocus


   .
Anjers Azalea's

Overal bloemen zals azalea's en anjers tijdens de verschillende
tentoonstellingen die werden gehouden in het bloemenpaleis.
Everywhere flowers such as azaleas and carnations during
the various exhibitions that were held at the flower Palace.


 
bloemenwaterval

De bloemenwaterval
The flowers waterfall

  grote tentoonstellingshal
De grote tentoonstellingshal
The large exhibit hall


De Flora is een officieele vaktentoonstelling.
De inzendingen, zowel in de volle grond als in de
  kassen worden beoordeeld door een internationale
jury, waarin vooraanstaande deskundigen uit alle
delen van de wereld zitting hebben.
The Flora is an official professional show.
The entries, both in the open ground as in
the greenhouses are assessed by an international
jury, in which leading experts from all parts of
the world.
 

wandelaars even uitrusten

 Bezoekers wandelend over de paden tussen de
bloembedden of rusten even uit op het Bloemhof.
Visitors walking along the paths between
the flower beds or resting on the Bloemhof.


Voor de winkeltjes 

 winkelende bezoekers

 onderweg naar het

Zee van bloemen

Geheel links op deze foto ontneemt een dikke boom helaas het zicht op een
fraai gebouwtje dat in opdracht van Droste chocoladefabriek is ontworpen
door architect W. Bernson. Voor zover bekend bestaat er geen foto of
ansichtkaart van Flora 1953 waar de kiosk, die in de offici�le catalogus
het Droste Paviljoen wordt genoemd, te zien is. Wij zijn daarom erg blij
dat Reyer Bernson ons een foto plus twee ontwerptekeningen uit het
archief van zijn vader heeft toegezonden
.
On the far left in the picture above, a thick tree takes away unfortunately
the view of a beautiful small building commissioned by Droste chocolate factory
and designed by architect W.Bernson. As far as is known, there is no picture
or postcard of Flora 1953 where the kiosk, which in the official catalog
the Droste Pavilion is called, can be seen. We are therefore very happy
that Reyer Bernson sent us a photo plus two design drawings from the
archive of his father. 

Flora 1953 foto Droste kiosk
foto: Hein de Bouter


 
Droste kiosk bouwtekening 1

 

 

Drote kiosk bouwtekening 2
2 ontwerptekeningen:  W. Bernson, architect

weideterrein nu

Hierboven een foto van hetzelfde weideterrein anno
2012.Al weer 60 jaar lang is hier de rust en stilte
terug.Bijna niets herinnert nog aan de drukte die

hier heerste in het voorjaar van 1953.


Above a picture of the same Meadow Park in 2012.
Allready 60 years back the peace and quiet here.
Almost nothing still reminds of the hustle and bust
that prevailed here in the spring of 1953.
 
 
 
tussen de gazons


Tussen de gazons lopen vele paden, waardoor de
bezoekers alle inzendingen gemakkelijk kunnen
bekijken.
Between the lawns are many paths, allowing
visitors to view all entries close easily.
Langs de Lelievijver

bloesemboompje   bloesemboom

Zicht vanaf het weideterrein over de Lelievijver.
Op de achtergrond het Vrijheidsbeeld.
View from the meadow area on the lily Pond.
In the background the Statue of Liberty.beeldje    borstbeeld Linnaeus
 
Rotspartij met een beeldje van een jongeman.     Borstbeeld van Linnaeus.
Rock with a sculpture of a young man.                    Bust of Linnaeus.


beeldje jongeman  Flora 1953 met beeldje M.Gobius

 

Het beeldje is gemaakt door beeldhouwster Marian Gobius
The statue was created by sculptor Marian Gobius
(Haarlem, 2.3.1910 - Voorburg, 11.12.1994)
gastvrouw1           gastvrouw3Gastvrouw in klederdracht
gastvrouw4

 

Am.legerofficier en gastvrouw        Meisje in klederdarcht Flora 1953 Bloemenmeisje 2                   Zeeuws meisje met bos tulpen  

Gastvrouwen in klederdracht waren ingezet
om informatie te geven en de weg te wijzen.

Hostesses in traditional dress were deployed
to give information and the way.
zicht op weideterreinPaasdrukte op 5/6 april 1953
Easter crowds on 5/6 april 1953

FLORA 1953 Paasdrukte

Paasdrukte2

luchtfoto met overzicht
 

 


Tijdens de tentoonstelling van 1953 waren er tientallen,
zo niet enkele honderden verenigingen en bloembollenbedrijven
die met hun inzendingen meedongen naar de vele prijzen
die door allerlei instanties, bedrijven en particulieren ter
beschikking waren gesteld. De inzendingen betroffen o.a.
ook beplantingen van het Groenendaalse bosgebied met vroege
voorjaarsbloembollen bloembollen
als krokussen en narcissen.

During the exhibition of 1953 there were dozens, if
 not several hundred associations
and flower bulb companies
that competed with their entries to the many awards
that by all sorts of bodies, companies and individuals
had been made available. F.i. also landscape of the
Groenendaalse forest area concerned the entries with
early spring flower bulbs,
flower bulbs like crocuses and
daffodils.

 gele narcissen

Narcissen op een van de hellingen in Groenendaal.
Narcissus on one of the slopes in Groenendaal.
 
 bloemenpaleis avond1  bloemenpaleis avond2

Het bloemenpaleis met ingang en winkelgalerij
waren 's-avonds schitterend verlicht.
The flower Palace with entrance and shopping
arcade were beautifully lit at night.

  bloemenpaleis en winkels avond vijver avond
hoofdgebouw avond   Illuminatie  Wie de Flora 's-avonds bezoekt, wordt getroffen door de
luisterrijke illuminaties van de erehal, winkelgalerijen en voetpaden.

Who visit the Flora by the evening is affected by the magnificent
illuminations of the erehal, shopping arcades and walkways.


molentje avond  molen flora avond


  Het molentje bij de hoofdingang van Flora 1953.
The mill at the main entrance of Flora 1953 by night.


  bloemenmand avond bloemenmand Heemstede avond

 
Een helder verlichte mand met een waterval van bloemen
was aan de grens van Aerdenhout met Heemstede opgesteld.

A brightly lit basket with a waterfall of flowers
was on the border of Aerdenhout with Heemstede.

 


kerkje Wilhelminaplein  

De Oude Kerk op het Wilhelminaplein
The 'Old Church' Heemstede.De Hartenkamp avond

Landgoed 'De Hartekamp' Heemstede
Estate 'De Hartekamp' Heemstede
Raadhuis verlicht  entree Raadhuis Heemstede avondRaadhuis Heemstede1
 Raandhuis Heenstede avond2 Flora Gastvrouwe Raadhuis

Het verlichte Raadhuis van Heemstede en de entree.
The illuminated Town Hall of Heemstede and the entrance.
 


 poster Haarlem Lichtstad 

Ook Haarlem-Lichtstad was betrokken
bij de bloemententoonstelling Flora 1953

Also Haarlem-city of light was involved
in the Flora flower exhibition 1953

A'damse Poort avond  Flora 1953 Adamse Poort

Amsterdamse Poort verlicht
Amsterdamse Poort Haarlem
Spaarwoudestraat verlicht

Spaarnwoudestraat, Haarlem
 


Zijlstraat avond  Grote Houtstraat avond

Zijlstraat, Haarlem                        Grote Houtstraat,Haarlemstadhuis Haarlem avond    Grote Markt avond

Het Stadhuis en het standbeeld van
Laurens Jansz. Coster op de Grote Markt
The Town Hall and the statue of
Laurens Jansz. Coster on the Grote MarktGrote Markt en Bavo   Bavo kerk avondachter Bavo avond         Bavo-kerk verlicht


L.J.Coster       Flora 1953 Haarlem Lichtstad

Lourens Jzn Coster           Vleeschhal avond

De Bavokerk en het standbeeld van
Laurens Jansz. Coster aan de Grote Markt, Haarlem
The Bavo Church and the statue of
Laurens Jansz. Coster on the Grote Markt, Haarlem
 

  Vleeshal  Provinsiehuis


De Vleeschhal aan de Grote Markt en het Het Gouverneurshuis -
Provinciale Griffie aan de Paviljoenslaan, Haarlem
The Vleeschhal on the Grote Markt  and The Governor's
mansion - the Provincial Registry-Paviljoenslaan, Haarlem

 

 Gravestenenbrug    Gravestenebrug verlicht

Gravestenebrug bij avond    Haarlem 1953 - Gravestenenbrug 1

  
De Gravestenebrug over Het Spaarne, Haarlem
     
The Gravestenebridge across the Spaarne, Haarlem


ontwerp monument Houtplein

 

 Haarlem 1953 Nwe Kerk
De Nieuwe Kerk.
The New Church.
Lichtzuilen 
Lichtzuilen Houtplein  

Het Houtplein in Haarlem. Op zes hoge zuilen is Helios,
de Griekse Zonnegod te zien met een vlammende toorts in zijn
rechterhand terwijl hij linkshandig zijn tweehoofdige paard,
met twee vleugels en acht benen  door de wolken stuurt.


On six high pillars the Greek Sun God Helios
is to see with a flaming torch in his right hand.
He sends left handed a two-headed horse,
with two wings and eight legs through the clouds.
monument op Houtplein          Lichtmonument Houtplein
Bavo Cathedraal            Cathedraal BavoSt.Bavo Kathedraal   Haarlem Cathedraal   Bavo kathedraal

 

 

 

 

 


 Het Paleis-Gouveneurshuis

 


 
Kathedraal "St.Bavo"  en  Het Paleis -
Gouverneurshuis, museum en Prov.Griffie

Cathedral "St.Bavo" and The Palace-Governor's
mansion, museum and Prov.Registry


Het Museum verlicht


De Kathedraal Bavo    Basiliek


Basiliek a.d.Leidsevaart

De basiliek aan de Leidsevaart, Haarlem
The Basilica on the Leidsevaart, Haarlem
Siebel


Een ansichtkaart van Siebel juwelierswinkels
ter gelegenheid van Flora 1953.
A postcard of Siebel jewelry stores
on the occasion of Flora 1953.
Sikkens Flora 1953

Sikkens' Verf - poster Flora 1953

  anischt1

 

          ansicht8
anischt2  anischt3

ansicht4  ansicht5


  

ansicht6   ansicht7

Flora 1953 fantasiekaart met molen en bruggetje  

  

Veertien leuke fantasiekaarten van tulpen-
en hyacintenvelden op Flora 1953 te koop.
Fourteen fun fantasy cards of tulips
and hyacinths fields on Flora 1953 for sale.


Flora 1953-weideterrein 1952

Zomer 1952-Nog staat er een paard
voor het hek. Over driekwart jaar is
hier de hoofdingang van Flora 1953.

Summer 1952-Still there is a horse
for the fence. About three quarters of
a year this is the main entrance of
Flora 1953.

 

koe�enweide

Lelievijver

Zomer 1958 - het tentoonstellingsterrein is weer
gewoon een weide met koeien, die onderstaand uitzicht
hebben over de Lelievijver, richting Het Vrijheidsbeeld.
Summer 1958 - The exhibition site is again just
a meadow with cows, overlooking the Lily Pond,
in the direction of the Statue of Liberty.
 
Souvenirs:Flora 1953 wandbordje   
verzameling Hans Krol

 


Fotomapje
 


Flora 1953 cloisonne tegel   bordje  Cloisonnee tegeltje


 

 

Flora 1953 - vaasjes 

 

 

 

vaasjes


Flora 1953 tinnen vaasje Flora 1953 tinnen vaasjewandbordjewandbordje Flora 1953

    lepeltjesFlora 1953 speld Flora 1953 lepeltje Nieuwpoort lepeltje speld en lepeltje       

 

       

 


                                                                                                            1953 Zomerzegels 
!e dag envelop zomerzegels 1953


Zomerzegels 1953 en Flora 1953 stempels
Summer stamps 1953 and Flora 1953 stamps

 

 

 

 

Flora 1953 envelop drukwerk 
Envelop - drukwerk en speciale poststempel Flora 1953
  Envelope-printwork and special postmark Flora 1953

 

             

Suikerzakje Flora 1953 badges Sz. Moulin Rouge Flora 1953 
Flora 1953 Vacantie folders
 

Holland Promotie NS en VVV

 

Gulf Flora 1935 Molen reclame Bollenvelden Tulpen reclame

 

 Topper reclame   Rotan meubelen    Stadsplan Amsterdam  

Folders van bloembollenkwekers, etc. uit 1953
Leaflets of flower bulbs growers etc. from 1953

 

 

 

 

gastvrouw met catalus Cathalogus voor Cathalogus achter

2 catalogussen

De officiele Flora 1953 catalogus
The official catalog Flora 1953
 

 

 
Flora 1953 tafelkleed

Flora 1953 tafelkleed
Flora 1953 tablecloth

 

-terug-